INTERAKTIV DOKUMENTATIONSPLATTFORM

FÖR HELA BYGGBRANSCHEN

FÖR WEBB & MOBIL

EN KOMPLETT LÖSNING FÖR ATT DOKUMENTERA, MATA IN OCH LEVERERA INFORMATION DIGITALT

FUNKTIONER

ETT PAKET

Vår lösning

För befintliga fastigheter eller i byggprocessen av nyproduktion kan denna virtuella dokumentation delas och användas av alla parter: Byggherren, entreprenör, försäkringsbolag osv.

Dokumenterat material för bevissamling av skadereglerande aktörer.

För befintliga hus kan Virtual Inspect effektivisera arbetet hos besiktningsbolag och bidra husköpare med värdefull information på ett interaktivt sätt.

Tjänsten är molnbaserad, inget program eller nerladdning krävs.

ETT RUM, EN BILD

Vår lösning

Vår idé är en virtuell dokumentationsplattform med ett format som tillåter kunden att visuellt se, utläsa och interagera med informationen på egen begäran.

Vår metodik är en bild, ett rum och väsentligt med information så som du vill ha det. Det finns ett tydligt behov av nya format som går hand i hand med teknikens utveckling.

EN APPLIKATION

VÅR IDÉ ÄR EN VIRTUELL DOKUMENTATIONSPLATTFORM MED ETT FORMAT SOM TILLÅTER KUNDEN ATT VISUELLT SE, UTLÄSA OCH INTERAGERA MED INFORMATIONEN PÅ EGEN BEGÄRAN. VÅR METODIK ÄR EN BILD, ETT RUM OCH VÄSENTLIGT MED INFORMATION SÅ SOM DU VILL HA DET. DET FINNS ETT TYDLIGT BEHOV AV NYA FORMAT SOM GÅR HAND I HAND MED TEKNIKENS UTVECKLING.

VIRTUAL INSPECT ÄR EN INTERAKTIV DOKUMENTATIONSPLATTFORM FÖR HELA BYGGBRANSCHEN. APPLIKATIONEN INNEHÅLLER FLERA FUNKTIONER OCH PARAMETRAR SOM TILLÅTER OPERATÖRER ATT UTFÖRA EXEMPELVIS EN BESIKTNING OCH DOKUMENTERA DETTA PÅ ETT VIRTUELLT OCH INTERAKTIVT SÄTT.

REDOVISA INFORMATION VIA TEXT, BILD, VIDEO ELLER LÄNKAR GENOM ATT TRYCKA IN INFORMATIONEN PÅ RÄTT PLATS OCH DIREKT I BILD. DENNA INFORMATION ÖVERLAPPAS PÅ INSPEKTIONSTUREN OCH KLICKAS FRAM PÅ EGEN BEGÄRAN. APPLIKATIONEN ERBJUDER SMARTA LÖSNINGAR FÖR IFYLLDA BESKRIVNING OCH SIMPLA REDIGERINGAR AV DOKUMENTATIONSPROCESSEN. INSPEKTIONSTUREN DELAS PÅ ETT ENKELT SÄTT GENOM EN LÄNK ELLER QR-KOD. LÄTTILLGÄNGLIGHETEN OCH DEN VIRTUELLA INFORMATION GÖR DET BÅDE BEKVÄMT OCH ROLIGT FÖR KUNDEN ATT TA DEL AV.

En koppling mellan styrtablet och kamera säkerställer funktionen att kunna ta bild direkt, eller ladda upp från bibliotek.

Dubbelklicka på skärmen för att lägga till/ redigera/ta bort en anmärkning i formaten text, bild, video eller länk.

Dela en virtuell besiktning och protokoll genom länk, email, QR-kod eller genom en swish-baserad betalvägg.

Ladda ner besiktningsprotokoll och tillhörande data/statistik

Växla mellan redigeringsläge och 3D-läge för översikt av besiktningsobjektet

Synkronisera med din kalender för att hålla koll på alla virtuella besiktningar

Synkronisera med Hitta.se för att se plats och allmän fastighetsinformation

En licens kan ha flera användare. Varje profil är enskild men kan synkronisera med andra

SAMARBETSPARTNERS

Målet är att utveckla applikationen inom hela byggbranschen. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi vara ute på plats för att utföra tester och förbättring. Samtidigt erbjuder vi företräde och exclusivitet åt våra partners, det kallar vi en Win-Win situation. Den feedback vi får från våra partners, ligger till grund för förbättrade applikationer

Effektivisera dina tjänster och gör dom interaktiva så att dina kunders resa blir både förståelig och rolig. Börja här:

Virtualinspect
Viewer

Address

Bredbandet 1, 392 30 Kalmar

Telefon

+46 707 155 551 / 0480-43 15 55

E-post

rebaz.amin@virtualways.se

KONTAKTA OSS